اخبار

August 30, 2019

کارخانه دکمه های BULK از چین ، تولیدکننده دکمه های جدید جمع آوری | دکمه دنیم

کارخانه های دکمه های فله از چین ، تولید کننده دکمه های جدید مجموعه | دکمه جین

کارخانه های دکمه فله از چین ، چین تولید کننده دکمه های مد مد شلوار مد. گذر آزمایش محصولات | denim-buttons.com-تولیدکننده دکمه های فله چین ساخت سفارش از چین.

آرم های سفارشی • دکمه های فلزی

دکمه های فله در دست طراح ، همراه با پارچه پنبه و پارچه ای برای سبک های شلوار اسپرت. یک تصویر رایگان و آسان و بدون تغییر ارائه دهید.

شلوار دکمه ای و شلوار
شلوار دکمه در واقع بیشتر با یک سبک ورزشی ، به انتخاب اول یک دختر جالب تبدیل می شود.

شلوارهای پهن و پهن با چند دکمه فوراً شیک می شوند. برای ظریف و زیبا بودن ، باید به دکمه های جزئیات توجه کنید.

اطلاعات تماس